Ostatki w „Dziewiątce”!

16 lutego 2021 roku odbyły się w naszej szkole „Ostatki”. Cóż to był za dzień! Po szkolnych korytarzach spacerowali kowboje, piraci, policjanci, lekarze, artyści, a nawet rycerze!  Chętni uczniowie mogli poczuć się, jak na prawdziwym pokazie mody, prezentując swoje kostiumy. Zabawę uświetniły klasowe konkursy i potyczki sportowe, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nie obyło się bez słodkiego poczęstunku i dobrej, energetycznej muzyki.

Czytaj dalej „Ostatki w „Dziewiątce”!”

Ogólnopolski młodzieżowy konkurs krajoznawczy ,,Poznajemy Ojcowiznę”

Uczniowie starszych klas naszej szkoły, jak co roku, wzięli udział w OGÓLNOPOLSKIM MŁODZIEŻOWYM KONKURSIE KRAJOZNAWCZYM „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ”.
Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze już od roku 1994, a  głównym celem jest m.in. zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania Ziemi Ojczystej, promowanie Małych Ojczyzn, dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć czasów współczesnych.

Czytaj dalej „Ogólnopolski młodzieżowy konkurs krajoznawczy ,,Poznajemy Ojcowiznę””

Konkursy UODO dla uczniów i szkół

Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłosił 28 stycznia 2021 r. konkurs dla uczniów szkół uczestniczących w XI edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Temat tegorocznego konkursu dla uczniów brzmi: Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych. Ponadto w oddzielnym konkursie wybierzemy najlepszą inicjatywę edukacyjną.

Czytaj dalej „Konkursy UODO dla uczniów i szkół”

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
1) zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów, złożonego w szkole w terminie od 1 do 26 lutego 2021 r. – druk ZGŁOSZENIE;
2) zamieszkałe poza obwodem szkoły – jeżeli w szkole są wolne miejsca – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie  pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów/  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, złożonego w szkole  w terminie od 1 do 26 lutego 2021 r. – druk WNIOSEK;

Czytaj dalej „Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022”