Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
1) zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów, złożonego w szkole w terminie od 1 do 25 lutego 2022 r. – druk ZGŁOSZENIE;
2) zamieszkałe poza obwodem szkoły – jeżeli w szkole są wolne miejsca – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie  pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów/  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, złożonego w szkole  w terminie od 1 do 25 lutego 2022 r. – druk WNIOSEK;

Czytaj dalej „Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Informujemy, iż nasza szkoła  uzyskała wsparcie finansowe z budżetu Programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” w ramach Priorytetu 3 Programu.

Kwota dotacji wynosi 4 500,00 zł. Kwota wkładu własnego to 1 125,00 zł. 

Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, zostały przeznaczone na:
– zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku,  które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
– zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza;
– realizację działań promujących czytelnictwo.

Czytaj dalej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.”

„Paczuszka dla Maluszka”

To bożonarodzeniowa akcja, do której od 2013 r., zawsze w świątecznej atmosferze, zaprasza Fundacja Małych Stópek. Jej adresatami są podobnie jak w ubiegłych latach zaprzyjaźnione instytucje takie jak: domy dziecka, domy małego dziecka, domy samotnej matki oraz hospicja. Ponadto owoce zbiórki trafiają również do matek w trudnej sytuacji życiowej, oczekujących narodzin dzieciątka oraz podopiecznych organizacji, których maluchy już pojawiły się na świecie. Symbolem akcji od samego początku jest specjalna „paczuszkowa” bombka.

W tym roku nasza szkoła włączyła się do akcji „Paczuszka dla Maluszka”. Zbieramy dary dla podopiecznych Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi.

Dary przekazujemy szkolnym wolontariuszom, którzy na długich przerwach będą stali przy choince przy wejściu do szkoły do dnia 17.12.2021 r.
Akcja w szkole trwa do 22.12.2021 r.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji!

Koordynatorzy akcji
p. Ilona Szkudlarek
p. Dorota Piskorska

Czytaj dalej „„Paczuszka dla Maluszka””

AKCJA „PRZYTUL ZWIERZAKA”

Pomóżmy zwierzakom ze schroniska przetrwać zimę!!!

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły, pomagają zwierzętom z pabianickiego schroniska. Gorąco zachęcamy do przyłączenia się do tej szlachetnej akcji.

Zbieramy  puszki mięsne oraz suchą karmę dla szczeniaków i dorosłych psów (najlepiej dobrej jakości, hypoalergiczna), koce i ręczniki dla psów. Dary można składać w oznaczonych pomieszczeniach gospodarczych  na zapleczu szkoły  w terminie 2-20 grudnia 2021 r.

Uczniowie, którzy wezmą udział w akcji proszeni są o zgłoszenie się do świetlicy do p. Moniki Wilczek-Pacześ i podanie informacji nt. przyniesionych darów.

Zebrane dary zostaną przekazane do SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W PABIANICACH. Dziękujemy Wszystkim, którym nie jest obojętny los zwierząt!

p. Monika Wilczek-Pacześ
p. Anna Szmidt-Pawłowska