Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza
w Pabianicach po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustala  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r.
poz. 318 i 1093).

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

  • 15 października 2021 r.
  • 12 listopada 2021 r.
  • 2 maja 2022 r.
  • 24 maja 2022 r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 25 maja 2022 r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 26 maja 2022 r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 27 maja 2022 r.
  • 17 czerwca 2022 r.


Szkolna Poradnia Stomatologiczna

Bezpłatna opieka stomatologiczna dla uczniów w tym profilaktyka i świadczenia ogólnostomatologiczne odbywają się w Szkolnych Poradniach Stomatologicznych przy:

  • Szkole Podstawowej nr 16 w Pabianicach, ul. 20 Stycznia 9/13.

Godziny przyjęć:
wtorek 13.00 – 18.00
środa 8.00 – 13.00
czwartek 8.00 – 13.00

Przyjmuje lek. stom. Aleksandra Grądzka-Możyszek.
Ustalenie terminu wizyty pod numerem tel. 506 772 024.

  • Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach, ul. Mokra 28/34.

Godziny przyjęć:
poniedziałek 8.00 – 13.00
wtorek 8.00 – 13.00
środa 8.00 – 13.00
czwartek 14.00 – 18.00
piątek 8.00 – 13.00

Przyjmuje lek. stom. Bogumiła Janiszewska.
Zapisy osobiste i telefoniczne pod numerem  tel. 506 770 313.

Uwaga!

Poradnie świadczą usługi zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Rejestracja pacjentów odbywa się w godzinach pracy Poradni.

Podjęcie leczenia możliwe jest po wypełnieniu przez rodziców/ opiekunów prawnych zgody na leczenie.