Rada Rodziców jest społecznym organem działającym w szkole, reprezentującym ogół rodziców uczniów – jej prawa i obowiązki są regulowane w art. 53 oraz 54 ustawy o systemie oświaty. 

Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach:

Przewodniczący – p. Aleksandra Jędrzejczak
Zastępca Przewodniczącego – p. Magdalena Tatara
Sekretarz – p. Izabela Duniec
Skarbnik – p. Aneta Błoch-Mettler

Numer konta bankowego, na które można dokonywać dobrowolne wpłaty:

RADA RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Długosz w Pabianicach
PKO B.P. I/O PABIANICE
54 1020 3437 0000 1102 0014 6860